foto_3_zaj
 

Nowa zajezdnia trolejbusowa w rękach MPK Lublin

Nowoczesna technologia oraz rozwiązania na skalę XXI wieku zostały zastosowane w nowej zajezdni trolejbusowej, jaką wybudowano w Lublinie z unijnych

czytaj więcej

ikona_aplikacja_01
 

smartLublin - mobilny przewodnik po Lublinie

Bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi. Dowiedz się jakie zabytki i atrakcje możesz zobaczyć w Lublinie. Zaplanuj trasę komunikacją

czytaj więcej

Kopia_trollino2_01
 

Kolejne "przegubowce na szelkach" wyjechały na miasto

Partia trolejbusów przegubowych dostarczonych we wrześniu br. została skierowana do obsługi liniowej. Lublin jest pierwszym i jedynym miastem w

czytaj więcej

bogdan-ursus_nowy
 

Kolejna partia trolejbusów marki Ursus już na zajezdni

Konsorcjum Bogdan-Ursus dostarczyło kolejną partię czterech trolejbusów z dodatkowym napędem. Pojazdy stacjonują na zajezdni Helenów i przechodzą

czytaj więcej

trollino_18
 

Debiut przegubowych trolejbusów

Pierwsze i jedyne w Polsce - trolejbusy przegubowe -  wyjadą dzisiaj na ulice Lublina. Po południu sześć trolejbusów zostanie skierowanych do obsługi

czytaj więcej

 

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Beneficjent: Gmina Lublin

Wartość całkowita projektu: 520 635 102,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 340 403 217,00 PLN

Okres realizacji: 2010-2015

Głównym celem projektu jest podniesienie szeroko rozumianej atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego kompleksową przebudowę. Realizacja projektu pozwoli na zmianę dotychczasowego sposobu przewozu pasażerów na terenie miasta oraz powiąże funkcjonalnie Lublin z gminami ościennymi. Inwestycja będzie podstawą do realizacji w przyszłości wspólnych projektów transportu publicznego z gminami sąsiadującymi.

Projekt, zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, przyczyni się do zwiększenia mobilności mieszkańców miasta. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • wzrost niezawodności i efektywności funkcjonowania transportu publicznego;
 • poprawę komfortu podróży transportem zbiorowym;
 • poprawę dostępności osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego;
 • redukcję niekorzystnego oddziaływania systemu transportu miejskiego na środowisko.


Projekt zakłada inwestycje w:

1. Infrastrukturę

 • budowa trakcji trolejbusowej - w tym budowa nowych tras dwukierunkowej trakcji trolejbusowej o długości 25 km, budowa nowych tras jednokierunkowej trakcji trolejbusowej o długości 1,4 km, rozbudowa układu zasilania oraz budowa dziewięciu nowych podstacji zasilających;
 • budowa/modernizacja ulic i skrzyżowań na których zostaną ustanowione priorytety dla pojazdów komunikacji publicznej oraz zostanie poprowadzona komunikacja trolejbusowa;
 • budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków

2. Tabor

 • zakup 70 nowoczesnych trolejbusów z dodatkowym  autonomicznym układem jazdy awaryjnej;
 • zakup 100 nowoczesnych autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 5 oraz EEV;
 • zakup 3 wozów technicznych

3. Zarządzanie ruchem

 • budowa systemu zarządzania ruchem;
 • budowa systemu zarządzania transportem publicznym

W wyniku realizacji projektu, podniesie się atrakcyjność systemu transportu publicznego w Lublinie. Zużyty i przestarzały tabor zostanie zastąpiony przez nowoczesny, komfortowy i proekologiczny spełniający obowiązujące normy emisji spalin EURO i EEV, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu. Wymieniony tabor będzie odpowiadał na potrzeby wszystkich grup użytkowników, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Część skrzyżowań i ulic, która jest dzisiaj nieprzystosowana do poprowadzenia przez nie komunikacji trolejbusowej, zostanie przebudowana do wymaganych parametrów. Na potrzeby obsługi nowoczesnych trolejbusów, powstanie nowa zajezdnia trolejbusowa. W ramach projektu zostanie wprowadzony System Zarządzania Ruchem, który pozwoli na upłynnienie ruchu w skali miasta, a tym samym spowoduje ograniczenie emisji spalin.